Ogłoszenia Spółki

Dane spółki:

Spółka Instytut Terapii Komórkowych S.A., ul. Warszawska 30 bud. nr 7, 10-082 Olsztyn

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Olsztyn w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000523513

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7393869683

Wysokość kapitału zakładowego:  100 000,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego:  100 000,00 zł.


Ogłoszenia:

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych S. A., ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Warszawska nr 30 bud. nr 7, 10-082 Olsztyn, w dniach roboczych, po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia dokumentów pod numerem telefonu 795 158 306.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych S. A., ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn, w dniach roboczych, po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia dokumentów pod numerem telefonu 795-158-306.

TRZECIE wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych S. A., ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn, w dniach roboczych, po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia dokumentów pod numerem telefonu 795-158-306.

CZWARTE wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych S. A., ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn, w dniach roboczych, po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia dokumentów pod numerem telefonu 795-158-306.

PIĄTE wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych S. A., ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Aleja Warszawska nr 30, Bud. 7, 10-082 Olsztyn, w dniach roboczych, po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia dokumentów pod numerem telefonu 795-158-306.