Nasz Zespół

Zespół Medyczny Instytutu Terapii Komórkowych tworzą specjaliści  z doświadczeniem klinicznym zdobytym m.in. w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zespół Medyczny

 1. dr hab. n. med. Monika Barczewska –Dyrektor Zespołu Medycznego, lekarz zabiegowy i nadzorujący

  Doktor habilitowany nauk medycznych, neurochirurg, zastępca Kierownika Katedry Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Adiunkt na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Katedrze Neurochirurgii przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim.

  Dr Barczewska ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie uzyskując dyplom lekarza w 1988 r., posiada specjalizację II stopnia w zakresie neurochirurgii. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskała w 2003 r. wygłaszając rozprawę  pt.Wyniki leczenia nowotworów mózgu za pomocą brachyterapii w ocenie klinicznej i w obrazie spektroskopii rezonansu magnetycznego (H MRS)na Wojskowym Instytucie Medycznym. Ukończyła wiele kursów kształcenia podyplomowego, posiada wiele certyfikatów, m.in.AOSpine Lumbar Intervertebral Disc Symposium oraz „Expanding Horizons in Problem-Based Learning in Medicine, Health i Behavioural Sciences”.

  Karierę zawodową rozpoczęła Klinice Neurochirurgii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie, z którą związana była 12 lat (1988-2000). W latach 1996 - 2000 pracowała w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie jako lekarz, ale także wykładowca z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii. Następnie jako starszy asystent i zastępca ordynatora  Kliniki Neurochirurgii, związana była z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw i Administracji w Warszawie. Jednocześnie rozpoczęła współpracę ze Szpitalem CMKP im. W. Orłowskiego w Warszawie jako Konsultant w zakresie neurochirurgii. W 2008 r. rozpoczęła pracę jako neurochirurg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, z którym związana jest do dnia dzisiejszego. Obecnie pełni także rolę Adiunkta w Katedrze Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

  Najważniejsze osiągnięcia:

  • autorka oraz współautorka licznych  publikacji
  • uczestniczka wielu konferencji naukowych
  • wdrożenie nadtwardówkowej stymulacji rdzenia w odcinku szyjnym dla wybudzenia pacjentów w stanie  Minimal Unconsciousness State
  • wdrażanie nowoczesnych metod nauczania studentów kierunku lekarskiego
  • wprowadzenie nowoczesnych procedur i rozwinięcie działalności Kliniki Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie, uznane między innymi w rankingu tygodnika „Wprost” (w 2004r. i 2005r. jako najlepszy ośrodek w Polsce w zakresie leczenia nowotworów mózgu, czołowa pozycja w leczeniu dyskopatii i padaczki
  • wdrożenie do użycia w Polsce metody nadtwardówkowej stymulacji rdzenia kręgowego dla leczenia ciężkich postaci dusznicy bolesnej
  • wdrożenie do użycia w Polsce metody przezskórnej laserowej dekompresji dysków (PLDD) jako mało inwazyjnego leczenia dyskopatii lędźwiowej
  • wdrożenie nowoczesnych metod operacyjnych dyskopatii szyjnej z użyciem ruchomych i nieruchomych protez dyskowych.
 2. dr n. med. Tomasz Siwek – lekarz kwalifikujący Pacjentów do Terapii

  Doktor nauk medycznych, neurolog, Asystent  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum  w Katedrze Neurologii, Kierownik Pracowni EEG oraz EMG przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Dr Siwek ukończył studia na Akademii Medycznej w Lublinie uzyskując dyplom lekarza w 1994r. , posiada specjalizację II stopnia z neurologii. W latach 1996-2001 związany był z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej jako Asystent Oddziału Neurologii. Kolejno w latach 2002-2009 pełnił funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu. W roku 2009r. rozpoczął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, gdzie od 2011 r. pracował jako Koordynator Oddziału Klinicznego Neurologii. Obecnie Dr Siwek jest szefem Pracowni EEG i EMG.

  Dr Siwek posiada certyfikat EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz doświadczenie w badaniach klinicznych fazy I/II oraz III.

 3. lek. Mariusz Sowa – lekarz zabiegowy i nadzorujący

  Doktor nauk medycznych, neurochirurg, Asystent na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Katedrze Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zespół Badaczy

 1. dr Stanisław Maksymowicz – Kierownik Zespołu Badaczy, odpowiedzialny za odpowiedzialny za badanie chorych z wykorzystaniem skali ALSFRS oraz jakości życia

  Badacz chorób rzadkich, jakości życia, problematyki komunikacji i systemu ochrony zdrowia. Socjolog kliniczny. Adiunkt na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wykładowca socjologii zdrowia i medycyny oraz komunikacji dla studentów kierunków medycznych. W swojej pracy naukowej podejmuje problemy socjologii klinicznej, w tym jakości życia i funkcjonowania chorych na choroby neurodegeneracyjne, zachowań zdrowotnych, humanizacji i komunikacji medycznej. Autor publikacji m.in. na temat etiologii SLA, społecznego kontekstu wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych, opieki farmaceutycznej. Ekspert Klubu Jagiellońskiego i Nowej Konfederacji ds. zdrowia.

 2. mgr Agnieszka Rakowska – neurologopeda odpowiedzialny za badanie Pacjentów z wykorzystaniem Frenchay Dysarthria Assesment w badaniu dyzartrii oraz ocenę dysfagii

  Specjalista neurologopedii klinicznej - tytuł specjalisty uzyskała w 2014 roku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Neurologopedii SWPS w Warszawie. Koordynator Pracowni Funkcji Poznawczych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Posiada Certyfikat AAC (Augmentative and Alternative Communication). Pracuje w Klinice Neurologii i Neurochirurgii  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz w Klinice Budzik dla Dorosłych. Doktorantka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie - rozprawa doktorska pt. „Kliniczna ocena zaburzeń funkcji artykulacyjnych u pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem zanikowym bocznym”. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego. Autorka „Poradnika Logopedycznego dla Pacjentów chorujących na SLA” oraz wielu publikacji naukowych z obszaru neurologii. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się między innymi tematyka zaburzeń komunikacji werbalnej oraz zaburzeń połykania w przebiegu chorób neuronu ruchowego.

 3. mgr Kamila Jezierska – psycholog


  Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie specjalizacja psychologia kliniczna oraz podyplomowych studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej człowieka dorosłego. Ma na koncie udział w licznych konferencjach naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując oraz odbywając staże jako psycholog między innymi w Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie, Areszcie Śledczym, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie oraz jako kierownik świetlicy socjoterapeutycznej dla trudnej młodzieży Fundacji Radosne Dzieci. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty, a okazjonalnie  wykłada w zaprzyjaźnionych szkołach wyższych.

 4. mgr Radosław Koczkodan – fizjoterapeuta


  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji. Fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, gdzie pracuje z osobami chorymi na Stwardnienie Rozsiane oraz w Warmia Medica Rehabilitacja i Trening. Pracownik w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadzi ćwiczenia z Diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

  Stale podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w certyfikowanych kursach, m.in.: Metody terapeutycznego postępowania z uszkodzeniami neurologicznymi, oparte na Koncepcji Bobath, KinesiologyTaping, Terapia McKenzie Modele A,B,C,D, Taping Rehabilitacyjny, Fascial Distrortion Model, Zaawansowana Terapia Punktów Spustowych, Masaż Tkanek Głębokich.

  Współautor licznych publikacji branżowych.