Kim jesteśmy?

Instytut Terapii Komórkowych to podmiot leczniczy specjalizujący się w innowacyjnej terapii z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych. Terapia ma charakter medycznego eksperymentu leczniczego. Dedykowana jest dorosłym Pacjentom z chorobą Stwardnienie Zanikowe Boczne, Stwardnienie Rozsiane postać wtórnie postępująca oraz rzadkimi chorobami neurodegeneracyjnymi. Terapia prowadzona jest w oparciu o zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Instytut z siedzibą w Olsztynie rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2014 roku. Pierwsi Pacjenci zostali przyjęci na Oddział w kwietniu 2016 roku.

Naszym celem jest:

  1. Leczenie Pacjentów
  2. Potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania mezenchymalnych komórek macierzystych w danej jednostce chorobowej
  3. Opracowanie nowej metody leczenia