Produkt Leczniczy Terapii Zaawansowanej

Produkt leczniczy terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Medicinal Product,  ATMP) – to Produkt złożony z mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskiwanych z galarety Whartona (Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cells) – specyficznej tkanki, która otacza naczynia pępowinowe. Produkt wytwarzany jest na indywidualne zamówienie lekarza dla konkretnego Pacjenta.