Program oceny wyników leczenia

Jako Instytut Terapii Komórkowych prowadzimy kompleksowy program obejmujący ocenę wyników leczenia obejmujący monitorowanie stanu zdrowia i jakości życia Pacjentów w trakcie podań komórek jak i po zakończeniu terapii. W ramach programu prowadzona jest wieloaspektowa ocena pacjenta:

  1. funkcjonalna z wykorzystaniem skal:
    • ALSFRS-R-EX przeznaczonej do monitorowania stanu zdrowia chorych na stwardnienie zanikowe boczne
  2. neurologopedyczna z wykorzystaniem dedykowanych skal pomiaru zaburzeń dyzartrii i dysfagii (mowy i połykania)
  3. jakości życia z wykorzystaniem skali:
  • SF-36 ver. 2 i WHOQOL;

Ponadto w ramach programu Pacjent zostanie objęty opieką psychologiczną oraz logopedyczną. Specjalnie dla naszych Pacjentów przygotowaliśmy także zestaw ćwiczeń logopedycznych.

Badania wykonywane są podczas każdej wizyty w Instytucie. Ocena funkcjonalna oraz wsparcie psychologiczne trwa około roku po ostatnim podaniu.