DZIEŃ I - ROZPOCZĘCIE TERAPII

Podczas ustalonej z Pacjentem, a rozpoczynającej Terapię Właściwej wizyty zabiegowej w Instytucie zostanie oceniony stan kliniczny Pacjenta, co wiąże się z ostateczną kwalifikacją do Terapii i może mieć wpływ na przebieg Terapii. Wizyta w Instytucie Pacjenta trwa do 24 h.

Przebieg pobytu pacjenta w Instytucie przebiega w następujący sposób:

  • Rejestracja – przyjedź do Instytutu w g. 9 - 12
  • Podpisanie Formularza Świadomej Zgody Pacjenta i omówienie założeń Terapii.
  • Pacjent zostanie poddany rutynowej kontroli stanu zdrowia – zostanie wykonany pomiar tętna, ciśnienia tętniczego, temperatury ciała, masy ciała oraz zostaną ocenione przeciwwskazania do nakłucia lędźwiowego takie jak zmiany skórne czy badanie dna oka i wykluczenie obrzęku tarczy naczynia wzrokowego.
  • Podanie komórek MSC
  • Włączenie Pacjenta do Programu Badawczego
DZIEŃ II – WYPIS

Po ocenie stanu chorego przez lekarza Pacjent – jeśli wszystko jest w porządku – zostaje wypisany do domu.