Program Badawczy Instytutu

Jako Instytut Terapii Komórkowych prowadzimy kompleksowy program badawczy obejmujący monitorowanie stanu zdrowia i jakości życia Pacjentów w trakcie podań komórek jak i po zakończeniu podań. W ramach programu prowadzona jest wieloaspektowa ocena pacjenta:

 1. funkcjonalna z wykorzystaniem skal:
  • EDSS - skala pomiaru niesprawności
  • VAS - ocena bólu oraz
  • T25-FW - standaryzowany test zdolności chodzenia
  • Lovetta - ocena siły mięśniowej z oceną objawów piramidowych
  • UPDRS - ocena siły mięśniowej z oceną objawów pozapiramidowych
 2. jakości życia z wykorzystaniem skali:
  • SF-36 ver. 2

Ponadto w ramach programu badawczego Pacjent zostanie objęty opieką psychologiczną oraz logopedyczną.

Badania wykonywane są podczas 1 i ostatniej wizyty w Instytucie. Ocena jakości życia oraz wsparcie psychologiczne prowadzone są dodatkowo po zakończeniu podań komórek (zgodnie z harmonogramem programu badawczego).