Kwalifikacja ostateczna i rozpoczęcie Terapii

DZIEŃ I  - ROZPOCZĘCIE TERAPII

Podczas ustalonej z Pacjentem, a rozpoczynającej Terapię Właściwej wizyty zabiegowej w Instytucie zostanie oceniony stan kliniczny Pacjenta, co wiąże się z ostateczną kwalifikacją do Terapii  i może mieć wpływ na przebieg Terapii. Wizyta w Instytucie Pacjenta trwa do 24 h.

Przebieg pobytu pacjenta w Instytucie przebiega w następujący sposób:

  1. Rejestracja – przyjedź do Instytutu w g. 9 - 12
  2. Podpisanie FormularzaŚwiadomej Zgody Pacjentai omówienie założeń Terapii.
  3. Pacjent zostanie poddany rutynowej kontroli stanu zdrowia – zostanie wykonany pomiar tętna, ciśnienia tętniczego, temperatury ciała, masy ciała oraz zostaną ocenione przeciwwskazania do nakłucia lędźwiowego takie jak zmiany skórne czy badanie dna okai wykluczenie obrzęku tarczy naczynia wzrokowego.
  4. Podanie komórek MSC
  5. Włączenie Pacjenta do Programu Badawczego.


DZIEŃ II – WYPIS

Po ocenie stanu chorego przez lekarza Pacjent – jeśli wszystko jest w porządku – zostaje wypisany do domu.