Dla Lekarza

Drodzy Lekarze,
Ta sekcja jest dedykowana dla Was - zainteresowanych wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii chorób. Poniżej będziemy publikować artykuły dotyczące tej tematyki.

Lista plików

Artykuł stanowi analizę skuteczności terapii z użyciem komórek macierzystych

W artykule przedstawiono proces walidacji międzynarodowej skali ALS FRS

Safety of intrathecal injection of Wharton’s jellyderived mesenchymal stem cells in amyotrophic lateral sclerosis therapy

Artykuł stanowi analizę bezpieczeństwa i efektów klinicznych terapii z użyciem komórek macierzystych w ALS. Współautorami artykułu są członkowie Zespołu Medycznego ITK.

Ostatnie postępy w ALS - nowatorksa diagnostyka i podejście terapeutyczne

W artykule omówiono stan badań nad stosowaniem terapii komórkami macierzystymi w leczeniu ALS i omówiono najbardziej obiecujący typ komórkek macierzystych w leczeniu ALS

W tej recenzji podsumowano różne zbadane mechanizmy, za pomocą których MSC odgrywają rolę w progresji ALS, w tym wymianę komórek neuronowych i komórek nie będących neuronami, dostarczanie czynników troficznych i modulację układu odpornościowego.

W recenzji przedstawiono mechanizm chorobotwórczy ALS oraz przegląd oraz nowe możliwości terapeutyczne, w tym zastosowanie mezenchymnalnych komórek macierzystych.

Bezpieczeństwo i immunologiczne efekty po dokanałowym i dożylnym podaniu autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w przypadku pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym oraz Stwardnieniem Zanikowym Bocznym, badanie kliniczne fazy I/II, 15 pacjentów z SM oraz 19 pacjentów z ALS.

Przegląd źródeł komórek i zastosowań terapii komórkami macierzystymi w leczeniu SM, dyskusja nad wyzwaniami, w tym związanymi z drogą podawania, odpowiedziami immunologicznymi komórek, integracją tych komórek z istniejącymi obwodami nerwowymi.

Potwierdzenie bezpieczeństwa i tolerancji autologicznych MSC w przypadku SM

Celem badania opisanego w artykule jest ocena zmian profilu cytokin u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych autologicznym MSC.

W artykule scharakteryzowano fenotyp oraz właściwości 3 typów MSC pobieranych ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej i tkanki tłuszczowej.

Raport wyników z przeprowadzonego badania klinicznego fazy I/IIa w Tajwanie - ocena bezpieczeństwa, tolerancji i możliwej skuteczności dożylnego podawania allogenicznych MSC pochodzących od zdrowych dawców w Ataksji rdzeniowo - móżdżkowej