Potwierdziliśmy skuteczność podawania mezenchymalnych komórek macierzystych z Galarety Whartona!

Miło nam poinformować, że jako Instytut Terapii Komórkowych jesteśmy współautorem kolejnej publikacji medycznej pt. Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Amyotrophic Lateral Sclerosis: an Original Study dotyczącej potwierdzenia skuteczności podawania mezenchymalnych komórek macierzystych z Galarety Whartona u niektórych pacjentów z chorobą Stwardnienie Zanikowe Boczne. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie  Stem Cell Reviews and Reports.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Terapii Komórkowych we współpracy z Wydziałem Neurologii i Neurochirurgii (Collegium Medicum) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 4 w Olsztynie oraz Polskim Bankiem Komórek Macierzystychh S.A.

Tym samym udało nam się osiągnąć 1 z kamieni milowych, który jako Instytut Terapii Komórkowych obraliśmy sobie za cel na początku naszej działalności.

Zapraszamy do lektury!

Abstrakt:

Cel badań Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest nadal chorobą nieuleczalną. Pomimo to, różne terapie mogą wpływać na zdrowie i przeżycie pacjentów. Naszym celem jest ocena wpływu pozyskiwanych z pępowiny mezenchymalnych komórek macierzystych, podawanych dokanałowo pacjentom ze stwardnieniem zanikowym bocznym, na rozwój niepełnosprawności i przeżycie. Metody badań Opisywane badanie kliniczno-kontrolne obejmowało 67 pacjentów leczonych mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pozyskiwanymi z galarety Whartona (WJ-MSC). Pacjentów poddanych powyższej terapii połączono z 67 pacjentami referencyjnymi z bazy danych PRO-ACT, która zawiera zapisy pacjentów z 23 badań klinicznych ALS (faza 2/3). Pacjenci w grupie leczonej i referencyjnej byli w pełni dobrani pod kątem rasy, płci, postaci początkowych objawów (opuszkowa / rdzeniowa), stadium choroby FT9 na początku terapii oraz stosowanych jednocześnie leków na stwardnienie zanikowe boczne. Odnotowane przed terapią wahania wskaźników progresji nie przekraczały ± 0,5 punktu. Wszyscy pacjenci otrzymali trzy dokanałowe wstrzyknięcia mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona, w częstotliwości co dwa miesiące i dawce 30 × 106 komórek. Pacjentów oceniano za pomocą skali ALSFRS-R. Czasy przeżycia monitorowano do marca 2020 roku. Wyniki badań Mediana czasu przeżycia wzrosła dwukrotnie we wszystkich grupach. W odniesieniu do progresji, zaobserwowano trzy typy odpowiedzi mierzone w skali ALSFRS-R: zmniejszony wskaźnik progresji (n = 21, 31,3%), brak zmiany wskaźnika progresji (n = 33, 49,3%) oraz zwiększony wskaźnik progresji (n = 13, 19,4%). We wszystkich grupach stosunek korzyści do ryzyka został oceniony jako korzystny. Nie zaobserwowano żadnych poważnych działań niepożądanych. Interpretacja badań Terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzącymi z galarety Whartona jest bezpieczna i skuteczna u niektórych pacjentów z ALS, niezależnie od cech klinicznych choroby i różnych czynników demograficznych, za wyjątkiem płci. Płeć żeńska i dobra odpowiedź terapeutyczna na pierwsze podanie są istotnymi prognostykami skuteczności po kolejnych podaniach.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12015-020-10016-7

Lista plików

Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Amyotrophic Lateral Sclerosis: an Original Study