Potwierdziliśmy bezpieczeństwo podawania mezenchymalnych komórek macierzystych z Galarety Whartona!

Miło nam poinformować, że jako Instytut Terapii Komórkowych jesteśmy współautorem publikacji medycznej pt. Safety of intrathecal injection of Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells in amyotrophic lateral sclerosis therapy dotyczącej potwierdzenia bezpieczeństwa podawania mezenchymalnych komórek macierzystych z Galarety Whartona w Stwardnieniu Zanikowym Bocznym. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Neural Regeneration Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Terapii Komórkowych we współpracy z Wydziałem Neurologii i Neurochirurgii (Collegium Medicum) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwesryteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie.

Abstrakt:
Badania na zwierzętach potwierdziły, że mezenchymalne komórki macierzyste mogą hamować apoptozę neuronów motorycznych i ekspresję czynników zapalnych oraz zwiększać ekspresję czynnika neurotropowego. Wykazano, że mezenchymalne komórki macierzyste mają perspektywy w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. Jednak bezpieczeństwo ich zastosowania klinicznego musi zostać potwierdzone. Aby zbadać bezpieczeństwo dokanałowego podania mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z Galarety Whartona (WJMSC) w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego, 43 pacjentów (16 kobiet i 27 mężczyzn, średni wiek 57,3 roku) otrzymało średnią dawkę 0,42 x106komórek / kg przez podanie dokanałowe w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowym w zależności od objawów klinicznych. Odstęp pomiędzy dwoma podaniami WJMSC wyniósł 2 miesiące. Oceniono działania niepożądane występujące podczas 6-miesięcznego okresu leczenia. Nie wystąpiły zdarzenia niepożądane. Ból głowy wystąpił tylko w jednym przypadku po pierwszym wstrzyknięciu komórek macierzystych. Sugeruje to, że dokanałowe podanie mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z Galarety Whartona jest dobrze tolerowane przez pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Badanie to zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Polska (uchwała nr 36/2014 oraz 8/2016). Badanie to zostało zarejestrowane w ClinicalTrials.gov (identyfikator: NCT02881476) w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Lista plików

Safety of intrathecal injection of Wharton’s jellyderived mesenchymal stem cells in amyotrophic lateral sclerosis therapy