Badacze z ITK zwalidowali międzynarodową skalę do badania pacjentów z SLA

ALSFRS-R to skala mierząca funkcjonowanie chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Jej wielokrotne zastosowanie umożliwia również mierzenie progresji choroby, np. podczas leczenia. Jest podstawowym narzędziem, wykorzystywanym przez lekarzy neurologów pracujących z chorymi na SLA na całym świecie.

Zespół badaczy ITK pod przewodnictwem dr Stanisława Maksymowicza, adiunkta w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetłumaczył i po raz pierwszy zwalidował to narzędzie u polskich pacjentów.

Proces walidacji był bardzo kompleksowy. W pracach wzięli udział lekarz neurolog, socjolog medyczny i neurologopeda. Całe narzędzie przeszło pozytywną walidację w polskich warunkach i może być bez przeszkód stosowane jako naukowo potwierdzone w praktyce klinicznej - podkreśla dr Maksymowicz.

Publikacja w jęz. angielskim wraz z gotowym narzędziem do wykorzystania w praktyce klinicznej w Polsce, opublikowane zostały w międzynarodowym, recenzowanym czasopiśmie naukowym "Neurological Science" i dostepne są pod linkiem: https://rdcu.be/b5FJ3.

Cytowanie: Maksymowicz, S., Kukołowicz, P., Siwek, T., & Rakowska, A. (2020). Validation of the revisedAmyotrophicLateralSclerosisFunctional Rating Scale in Poland and itsreliability in conditions of the medicalexperiment. NeurologicalSciences, 1–7. https://doi.org/10.1007/s10072-020-04565-5