Polski Bank Komórek Macierzystych

Likwidacja Spółki

W dniu 20 lutego 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie o następującej treści:

Likwidatorzy Instytutu Terapii Komórkowych S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000523513, zawiadamia, że 02.01.2023 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności na adres Spółki.

 


 

W dniu 20 stycznia 2023 r. w nr 14 Monitora Sądowego i Gospodarczego, na pozycji 3196, zostało opublikowane ogłoszenie Spółki o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji o poniżej treści:

Likwidatorzy Instytutu Terapii Komórkowych S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000523513, zawiadamiają, że 2.01.2023 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz pierwszy wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się drugiego ogłoszenia, wymaganego zgodnie z art. 465 § 1 KSH, zgłosili swoje wierzytelności na adres Spółki.